БИДНИЙ ТУХАЙ

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын үед улс орнууд аль болох цахим үйлчилгээг ашиглаж байна.  Монгол Улс дотооддоо ковид-19 цар тахлын халдвар алдсантай холбоотойгоор бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн энэ үед иргэд, орон нутгийг хүнсний болон нэн шаардлагатай өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй хангах нь чухал зорилт болоод байна.

Бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын энэ үед хүнс, нэн шаардлагатай бараа, бүтээгдэхүүний хангалт, тэдгээрийг тээвэрлэх тээвэрлэлтийг зохион байгуулах, хяналттайгаар нэвтрүүлэх, аль болох контакт үүсгэхгүй харьцах нь чухал байгаа тул энэхүү системийг ашиглаж байгаа болно.

Та бүхэн зөвхөн энэхүү системээр дамжуулан ачаа илгээх, тээвэрлэх, хадгалах үйлчилгээг гүйцэтгэж цар тахлын халдвараас хамтдаа сэргийлцээе!!!

 

Орон нутаг дахь салбарууд