ТЭЭВЭРЛЭГЧ

Тээвэрлэгч энэхүү системийг ашигласнаар дараах давуу талуудыг ашиглах боломжтой. Үүнд: 

  • Жолооч, тээврийн хэрэгсэл, даатгал, тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх давуу талын мэдээллийг системд байршуулах;
  • Ачааг төрлөөр, хугацаагаар, чиглэлээр, байршлаар гэх мэт өөрийн тээврийн хэрэгслийн хүчин чадалд нийцүүлэн хялбараар хайх;
  • Өөрийн тээврийн хэрэгслийн ачих хэсгийн ашиглалтыг сайжруулах үүднээс замналын дагуу тээвэрлэх ачааг олох;
  • Хоёр талын ачааны мэдээллийг нэг зэрэг авч тээвэрлэлтээ урьдчилан төлөвлөх;
  • Системээс хоёр талын ачаа, замнал дагуух ачааны мэдээллийг шууд харж тээврийн тарифын саналаа боловсруулдаг тул хэрэглэгчийн ачаанд ногдох  тээврийн зардал хямдрах;
  • Үнийн санал өгөх, сонгосон ачаа илгээгчтэй тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулж ачаагаа баталгаажуулах;
  • Хэрэглэгчдээр үйлчилгээний чанараа үнэлүүлж найдвартай тээвэрлэгч болох;
  • Тээсэн ачаа, түүний төрөл, явсан км зэрэг мэдээллийг системээс харах;
Орон нутаг дахь салбарууд